"Stephanus Bedevaart"
job 31:37 Elke voetstap zou ik verantwoorden en met open vizier zou ik voor Hem verschijnen.

Willibrordvertaling (1975)

Bron: rkbijbel.nl


De Willibrordvertaling is dé standaardvertaling van de rooms katholieke geloofsgemeenschap in het Nederlands taalgebied en wordt uitgegeven door de Katholieke Bijbelstichting, in nauwe samenwerking met de Vlaamse Bijbelstichting. De Willibrordvertaling wordt alom gewaardeerd als een vertaling die trouw is aan de grondtekst en die tegelijkertijd een tekst biedt in begrijpelijk hedendaags Nederlands. Op deze website kunt u de internetversie van de Willibrordvertaling 1975 raadplegen, inclusief alle inleidingen op de bijbelboeken, aantekeningen bij de bijbeltekst en de dwarsverwijzingen naar andere bijbelboeken.

https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/neovulgaat