"Stephanus Bedevaart"
job 31:37 Elke voetstap zou ik verantwoorden en met open vizier zou ik voor Hem verschijnen.

Abdij Mariahart te Weert: weekendbijeenkomst Neocatechumenale Weg: Kom en zie.

Van vrijdagavond 1 december tot en met zondagmiddag 3 december 2017 waren we vanuit onze parochie Wonderbare Moeder met onze diaken Albert Soeterboek te gast bij de zusters Birgittinessen in Weert.  We werden zeer hartelijk onthaald door de gemeenschap. Wij waren daarverwachtingsvol aangekomen met de mensen uit de parochie van Bergeijk, die ook de reeks catechesebijeenkomsten voorafgaand aan dit weekend hadden gevolgd. We werdentijdens de samenkomsten zorgvuldig binnengeleid in het liefdesmysterie van God en zijn Volk onderweg. Met bijzonder goede uiteenzettingen werd Gods woord nabij gebracht, afgewisseld met mooie liederen. Ongekunsteld en puur. Op een heel nieuwe wijze mochten we dicht bij de Bron zijn met elkaar. Gaandeweg werd er een mooi proces zichtbaar en hebben we een bijzondere eenheid ervaren met elkaar. Het weekend oversteeg ieders verwachting. We waren allemaalonder de indruk van de schoonheid, liefdevolle zorg,saamhorigheid en vreugde onder elkaar en we vonden het een voorrecht om zoiets bijzonders mee te mogen maken.