"Stephanus Bedevaart"
job 31:37 Elke voetstap zou ik verantwoorden en met open vizier zou ik voor Hem verschijnen.

Impressum / gegevens

 

Vereniging “Stephanus Bedevaart”

KVK-nummer: 67771580

Bankrekening: NL53 INGB 0007 5584 70

 

E-mail: stephanusbedevaart@gmail.com

 

 Disclaimer voor stephanusbedevaart.org

Vereniging Stephanus Bedevaart (kamer van koophandel: 67771580), hierna te noemen Stephanus Bedevaart, verleent u hierbij toegang tot stephanusbedevaart.org en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Stephanus Bedevaart behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Stephanus Bedevaart spant zich in om de inhoud van StephanusBedevaart.org zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op StephanusBedevaart.org aangeboden materialen/diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen/diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Stephanus Bedevaart.

In het bijzonder zijn alle prijzen op StephanusBedevaart.org onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen/diensten liggen bij Stephanus Bedevaart. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de materialen/diensten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stephanus Bedevaart, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen/diensten anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.