"Stephanus Bedevaart"
job 31:37 Elke voetstap zou ik verantwoorden en met open vizier zou ik voor Hem verschijnen.

Stille Omgang Mirakel van Amsterdam 2018  Eucharistie is Leven

De bedevaart naar Amsterdam zal plaatsvinden in de nacht van zaterdag 17 maart op zondag 18 maart 2018 met als thema: Eucharistie is Leven.

Ter inspiratie: uit Henri Nouwen, Ons dagelijks brood, Lannoo, Tielt, Pagina 75

Een eucharistisch leven is een leven van dankbaarheid. De geschiedenis van de twee vrienden naar Emmaus - die ook onze geschiedenis is – heeft laten zien dat dankbaarheid geen vanzelfsprekende levenshouding is. Dankbaarheid moet ontdekt en met grote innerlijke oplettendheid beleefd worden. Ons verlies, onze ervaringen van miskenning en verlatenheid en onze vele momenten van ontgoocheling trekken ons steeds weer naar boosheid, verbittering en wrok. Jezus heeft ons de eucharistie geschonken om ons in staat te stellen om voor dankbaarheid te kiezen. Dat is een keuze die wij zelf moeten maken. Niemand kan dat voor ons doen. De eucharistie moedigt ons aan tot God om erbarming te roepen, naar de woorden van Jezus te luisteren, hem bij ons thuis uit te nodigen, in gemeenschap met Hem te treden en de Blijde Boodschap aan de wereld te verkondigen.

Voor alle mensen die nog nooit hebben deelgenomen aan de stille omgang is het echt aan te raden om dit serieus in overweging te nemen, want het is zeer indrukwekkend, hoopvol, bemoedigend en zegenrijk om met zovelen uit alle delen van Nederland samen te komen op de plaats van het Mirakel van Amsterdam. Overweegt u om aan te sluiten? Zet het als tip alvast in uw agenda.

De bus vertrekt op Zaterdagavond 17 maart 2018

20.15 uur 't Vaartje Waspik

20.30 uur St. Janskerk Kaatsheuvel

20.40 uur Vredesplein Waalwijk

20.50 uur Rabobank Drunen

21.00 uur Haarsteeg

20.55 uur Kerk Elshout

21.10 uur Plein Vliedberg

21.15 uur  Bushokje Bruna Vlijmen 

21.20 uur hoek Schoolstraat Engelen

Vertrek uit Amsterdam 4.00 uur. Voor vertrek nog gelegenheid om koffie /thee en broodjes te nuttigen in Lutherse kerk te Amsterdam.

Kosten: 20,- euro per persoon. Betalen tot uiterlijk 10 maart 2018.

A.u.b. het geld overmaken op bankrekeningnummer vereniging Stephanus Bedevaart:  NL 53 INGB 0007 5584 70 onder vermelding van Stille Omgang Amsterdam 2018.

Aanmelden of informatie stephanusbedevaart@gmail.com of bel 06 – 81 981 297